P

ro živnostníky, podnikatele a obchodní společnosti (firmy) nabízíme buďto formu jednorázového právního poradenství či zastoupení nebo formu dlouhodobé spolupráce založené na písemné smlouvě o poskytování právních služeb za velmi výhodných podmínek. Spokojenost klienta je naše priorita a proto poskytujeme služby tak, aby se k nám rád vracel a s právními službami byl spokojený.

Aktualizujeme dokumentace a smlouvy které ve firmě používáte, aby byly v souladu s platnou legislativou a aby Vás v obchodních vztazích pokud možno co nejvíce chránily. Můžeme Vám připravit kompletní revizi všech smluv nebo Vám můžeme vytvořit smlouvy nové, na míru Vašim potřebám. 

 

Příklady právních služeb

-poradenství v oblasti přípravy a sepisování jednotlivých smluv, jejich revize, účast při obchodních jednání klienta

-kompletní právní asistence při statutárních a dalších personálních změnách ve    společnosti od zajištění a přípravy veškerých nezbytných dokumentů až po zápis do obchodního či jiného rejstříku – v této věci naše kancelář spolupracuje s notářem

-kompletní právní servis a poradenství v oblasti nákupu a prodeje společností

-kompletní právní servis v oblasti vymáhání pohledávek

-právní audity již uzavřených smluv, zejména za účelem koupě obchodních podílů, akcií, a podobně.

-a jiné