Z

aložení s.r.o. – společnosti s ručením omezeným je prvním krokem ve Vašem podnikání. Rozhodli jste se podnikat? Vybrali jste si pro své podnikání formu společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), ale nevíte si rady, jak společnost s ručením omezeným založit nebo potřebujete společnost s ručením omezeným založit urychleně?

V takových případech jste na správném místě. Vše za Vás vyřídíme, včetně zakladatelské listiny či společenské smlouvy. Rychle, spolehlivě a bez komplikací.

Co je třeba před založením s.r.o. ( společnosti s ručením omezeným) promyslet

– název společnosti

nesmí být zaměnitelný s jinou společností zapsanou v obchodním rejstříku

nesmí být klamavý

– sídlo společnosti

může být i v bytě, nenaruší-li klid a pořádek v domě

– předmět podnikání

– osobu jednatele či jednatelů

může jím být i společník

– výši základního kapitálu

ze zákona musí být ve výši minimálně 1 Kč za každého společníka, ovšem je záhodno  zvolit větší výši (kvůli dostatku počátečních provozních prostředků a zejména kvůli předejití úpadku dle insolvenčního zákona)

Časový proces založení společnosti s ručením omezeným

obvyklá časová náročnost se pohybuje v řádu dnů ( závislé na orgánech veřejné moci a klientovi spolupráce)

Nutné kroky k založení s.r.o.

určení názvu, sídla a předmětu podnikání společnosti, osoby jednatele či jednatelů, výše základního kapitálu a odsouhlasení znění zakladatelské listiny či společenské smlouvy

– souhlas s umístěním sídla společnosti od vlastníka nemovitosti, nutné úřední ověření. Pokud je více vlastníků, tak je nutné úřední ověření každého z nich.

– složení základního kapitálu na podnikatelský bankovní účet zřízený za tímto účelem

Postup samotného vzniku společnosti s ručením omezeným

  1. vytvoření zakladatelské listiny ( sepsání společenské smlouvy v případě vícero společníků )
  2. návštěva notáře ( máme zajištěno )
  3. zajištění úředně ověřeného podpisu vlastníka se souhlasem k umístění sídla
  4. zřízení zvláštního účtu v bance pro splacení peněžitých vkladů
  5. získání živnostenského oprávnění pro výkon podnikatelské činnosti
  6. podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku

Cena založení s.r.o. u naší advokátní kanceláře

– kompletní právní servis ( schůzka v advokátní kanceláři, vyhotovení všech dokumentů, účast u notáře, zajištění živnostenského oprávnění atd. ) 8.000,-.

– klient dále hradí poplatek za ohlášení živnosti, soudní poplatek za podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a náklady notáře (celkem cca 6.000,-)