N

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby, a to jak pro osoby fyzické – zaměstnance, tak pro osoby právnické a fyzické jako zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel

Pro zaměstnavatele nabízíme komplexní právní služby spočívající zejména v právním poradenství, sepsání všech pracovně-právních dokumentů, vymáhání náhrady škody po zaměstnanci či zastupování před soudy a jinými orgány.

Zaměstnanec

Pro zaměstnance nabízíme právní poradenství, ochranu před neoprávněným postupem zaměstnavatele (neoprávněné ukončení pracovního poměru, odpovědnost zaměstnavatele za škodu), zastupování v soudním řízení a jiné.

Pokud nevíte na co máte právo, ale také jaké povinnosti po Vás může zaměstnavatel vyžadovat, tak nás můžete kontaktovat pro právní rady.

Příklady právních služeb

-sepsání pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (včetně změn)

-sepsání manažerské smlouvy

-sepsání dohody o hmotné odpovědnosti

-vyhotovení pracovního řádu (interní směrnice)

-poradenství v oblasti povinností a nároků vyplývajících z již uzavřených smluv a dohod

-ukončení pracovního poměru (dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru)

-vymáhání náhrady škody (odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavatelem nebo zaměstnancem)

-vymáhání náhrady škody za pracovní úraz

-zastupování před soudem a jinými orgány

-a jiné