N

ákup či prodej nemovitosti je pro většinu lidí jeden z nejvýznamnějších kroků v životě. Nespoléhejte proto na štěstěnu a čiňte všechny své kroky odpovědně a nejlépe za pomoci zkušeného advokáta. Ať už si pro sebe zvolíte služby naší advokátní kanceláře a nebo využijete služeb jiného advokáta, měli byste vědět, že…

než se zavážete

každý nákup nemovitosti by měl začít její důkladnou prohlídkou, nejlépe za pomoci odborníků. Kromě vizuálního dojmu je třeba se ptát na mnoho dalších věcí ovlivňujících hodnotu nemovitosti a možnosti s ní případně nakládat. Již v tomto kroku je dobré býti nainstruován advokátem, abyste věděli jaké otázky pokládat. Prodávající bude vědět, že jste obezřetní, a Vy se nenecháte odbít polovičatými informacemi. Jaké váznou závazky na nemovitosti, jaký je dluh na SVJ, umožňuje družstvo pronájem třetí osobě?, a tak dále.

rezervační smlouva

pokud probíhá nákup a prodej nemovitosti přes realitní kancelář či realitního zprostředkovatele, bývá povětšinou prvním závazkem ke koupi rezervační smlouva. Tu by měl zcela na jisto zkontrolovat Váš vybraný advokát. Její součástí by měla být i budoucí smlouva kupní. Podepíšete-li rezervační smlouvu bez toho, aniž byste se důkladně seznámili s podmínkami kupní smlouvy, může Vás čekat nemilé překvapení.

při podpisu kupní smlouvy ještě nejste majitel 

nákup a prodej nemovitosti skýtá záludnost, že podpisem kupní smlouvy se nestáváte automaticky jejím majitelem. Tím se stanete až po provedení zápisu vlastnictví do katastru nemovitostí. Právě proto je racionální volbou využít advokátní úschovy. Ta Vám zaručí, že kupní cena bude prodejci vyplacena až v okamžiku skutečného převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí. Stejně tak prodejce se může pojistit tím, že návrh na vklad do katastru nemovitostí bude učiněn až v okamžiku složení celé kupní ceny na účet advokáta. Ideální je proto využít služeb advokáta, který Vás provede nákupem či prodejem nemovitosti bez zbytečných rizik.

Samostatnou kapitolou jsou pak smlouvy s developerem

Smlouvy s developerem bývají velmi složité a kupujícím hrozí řada rizik, která nejsou na první pohled zřejmá. Pokud jste si vybrali byt v novostavbě a chcete mít jistotu, že to neskončí životní nepříjemností, měli byste využit minimálně služby prověrky advokátem. My v naší advokátní kanceláři nabízíme kompletní právní služby ohledně koupě bytu v novostavbě a jsme připraveni být Vám při tomto kroku plně k dispozici. 

Příklady právních služeb

-prověrka nemovitosti

-kontrola dluhů a exekucí

-sepsání rezervační, kupní smlouvy

-příprava návrhu pro vklad do katastru nemovitostí