R

odinné právo je jedním z nejsložitějších odvětví práva, a to nejen s ohledem na právní řád, ale zejména z důvodu, že nezřídka kdy se jedná o velmi osobní, důvěrné a citlivé okolnosti daného případu a daných účastníků. Manželství a děti přinášejí nejen radost, ale někdy také bohužel i starost, a proto jsme tu pro Vás hned od samého počátku. Například uzavřením předmanželské smlouvy se dá předejít zbytečným nejasnostem hrozícím po uzavření sňatku. Jsme připraveni v těchto nelehkých životních situacích být oporou, pomoci Vám najít optimální řešení a to uplatnit.