V

souvislosti s rozvodem manželství je vždy třeba řešit i otázku vypořádání společného jmění manželů. Rodinné právo a zákon stanovuje pravidla určujících, co do společného jmění manželů spadá a co nikoliv a jak se společné jmění manželů vypořádává. Pomůžeme Vám se v těchto pravidlech orientovat a zejména Vám pomůžeme společné jmění manželů co nejlépe vypořádat. Vypořádání společného jmění manželů je možné následujícími způsoby:

-dohodou – v tomto případě pro Vás sepíšeme dohodu o vypořádání společného jmění manželů a v případě potřeby provedeme nezbytné úkony ve vztahu ke katastrálnímu úřadu

-prostřednictvím soudního řízení – v tomto případě Vás právně zastoupíme jak v rámci mimosoudního jednání (fáze předcházející podání žaloby), tak v rámci již probíhajícího soudního řízení