N

ový občanský zákoník upravuje několik druhů výživného mezi osobami blízkými. Nejčastějším druhem výživného je výživné pro nezletilé dítě placené jedním či oběma z jeho rodičů. Byť v rodinných vztazích není otázka peněz tou nejdůležitější, tak je třeba zajistit, aby potřebná osoba (nejčastěji nezletilé dítě) měla dostatečné finanční zabezpečení. 

Naše advokátní kancelář Vám v této věci pomůže se domoci finančního zabezpečení jak dohodou, tak v nezbytném případě soudní cestou.

Pro stanovení výše výživného se podpůrně užívá doporučující tabulka vypracovaná Ministerstvem spravedlnosti. Tuto naleznete např. https://justice.cz/web/msp?clanek=opatrovnicka-agenda