A

č se nejedná o samostatné právní odvětví, stále častěji se setkáváme s označením „sportovní právo“. Sportovní právo řeší nejrůznější právní úkony, vždy ale s návazností na sport jako takový. 

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby především v souvislosti s přípravou a realizací sportovních akcí, zabezpečením marketingových a sponzorských otázek a v neposlední řadě také zastupování sportovců, klubů, zprostředkovatelů či národních federací před disciplinárními a rozhodčími orgány na národní i mezinárodní úrovni. Poskytujeme právní poradenství sportovním organizacím, klubům, nadacím či individuálním sportovcům, tak i podnikatelským subjektům, a to v souvislosti s jejich marketingovou, sponzorskou a reklamní činností co se týká sportovního prostředí. 

Budeme-li mluvit o sportovním právu, myslí se tím zejména problematika autonomie sportovních organizací a sportovních předpisů, práv a odpovědnosti sportovců při výkonu sportovní činnosti, smluv mezi sportovci a kluby či národními sportovními autoritami (svazy, federace, asociace apod.), marketingových a osobnostních práv sportovců či sportovních klubů, soutěžně-právních aspektů sportovní činnosti, disciplinárních řízení a problematiku dopingu, a další.

Příklady právních služeb

– příprava smluvní agendy pro sportovce a sportovní organizace

– příprava a konzultace sportovních předpisů, zakládání sportovních subjektů

– zastupování sportovců před disciplinárními a soudními orgány

– zastupování klubů při jednání s hráči, svazy či soudy

– smluvní agenda ohledně propagace obchodní značky