P

ředpokladem poskytnutí právních služeb je dohoda na odměně, která může být určena buďto jako smluvní, paušální, dle hodinové sazby, sazbou dle advokátního tarifu nebo podílem na výsledku věci.

V případě trvalé spolupráce naše kancelář nabízí výhodné cenové podmínky formou slev či paušálů, například pro realitní kanceláře či realitní zprostředkovatele.

Není-li odměna advokáta dohodou určena, řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).