P

ředpokladem poskytnutí právních služeb je dohoda na odměně, která může být určena buďto jako smluvní, paušální, dle hodinové sazby, sazbou dle advokátního tarifu nebo podílem na výsledku věci.

Příklady právních služeb a jejich ceny:

ZÁKLADNÍ SAZBA

NEMOVITOSTI

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

Úvodní konzultace

zdarma

Prověrka nemovitosti

2.000,-

Úschova peněz

Do 3 mil. 5.000,-

Do 5 mil. 7.000,-

Do 10 mil. 9.000,-

Nad 10 mil. – dohodou

Základní sazba

Za každých započatých ½ hod. 800,-

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

2.000,-

Náhrada za promeškaný čas

Za každou započatou 1 hodinu 1.000,-

Kupní smlouva

Darovací smlouva

Nájemní smlouva

Zástavní smlouva

každá 4.500,-

Úschova listin za každý započatý měsíc

Do 100 ks 2.000,-

Do 1 000 ks 4.000,-

Do 10 000 ks 7.000,-

Nad 10 000 ks – dohodou

Kontrola smluv a dokumentů

Za každou započatou normostranu 1.000,-

Přiznání k dani z nabytí nemovité/movité věci

4.500,-

Nejedná se o závazný návrh na uzavření smlouvy. Ceny jsou orientační a vycházejí z podprůměrné hodnoty a složitosti věci. Ceny proto mohou být advokátem upraveny dle skutkových okolností věci.

V případě trvalé spolupráce naše kancelář nabízí výhodné cenové podmínky formou slev či paušálů, například pro realitní kanceláře či realitní zprostředkovatele.

Pro fyzické osoby poskytujeme slevu 10% ze standardních odměn naší kanceláři a úvodní konzultaci si neúčtujeme žádné odměny. Domluvte si termín v ´kontakty´.

Není-li odměna advokáta dohodou určena, řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). 

P

ředpokladem poskytnutí právních služeb je dohoda na odměně, která může být určena buďto jako smluvní, paušální, dle hodinové sazby, sazbou dle advokátního tarifu nebo podílem na výsledku věci.

Příklady právních služeb a jejich ceny:

Nejedná se o závazný návrh na uzavření smlouvy. Ceny jsou orientační a vycházejí z podprůměrné hodnoty a složitosti věci. Ceny proto mohou být advokátem upraveny dle skutkových okolností věci.

V případě trvalé spolupráce naše kancelář nabízí výhodné cenové podmínky formou slev či paušálů, například pro realitní kanceláře či realitní zprostředkovatele.

Pro fyzické osoby poskytujeme slevu 10% ze standardních odměn naší kanceláři a úvodní konzultaci si neúčtujeme žádné odměny. Domluvte si termín v ´kontakty´.

Není-li odměna advokáta dohodou určena, řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).