R

ealitním kancelářím a zprostředkovatelům nabízíme zvýhodněné cenové podmínky plynoucích z dlouhodobé povahy spolupráce. 

Ušetřete čas tím, že smlouvy s věřitelskou bankou se Vám nebudou vracet a zápisy do katastru nemovitostí proběhnou hladce.

Příklady právních služeb

Příprava smluv

kupní smlouvy, rezervační smlouvy, předávací protokoly, návrhy na vklad do KN, nájemní smlouvy, smlouvy o převodu družstevního podílu, zřízení služebností a tak dále.

Komunikace

řešení připomínek a změn smluv přímo s klienty. Jednání mohou probíhat jak v naší advokátní kanceláři, tak i ve Vašich prostorách.

Efektivita

návrhy kupních smluv či rezervační smlouvy do 48 hodin, ověření podpisů přímo při jednání, okamžitá informace o připsání finančních prostředků do advokátní úschovy a tak dále.