Ž

ivotní událost v podobě rozvodu manželství probíhá dvěma způsoby. V případě, kdy se manželé dohodnou, se jedná o tzv. nesporný rozvod. V případě, kdy se manželé nedohodnou, se jedná o tzv. sporný rozvod, v rámci nějž soud povinně zkoumá tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství. Rozvod manželství podstatným způsobem zasáhne do osobního života manželů, nezřídka i dětí, kdy naším úkolem je Vám celý tento proces vůbec co nejvíce usnadnit poskytnutím komplexních právních služeb s důrazem na osobní přístup. Podle potřeby pro Vás sepíšeme nezbytné dohody a podání (návrh na rozvod manželství, dohoda o úpravě poměrů dítěte, majetkových poměrů, bydlení a výživného pro dobu po rozvodu) a zastoupíme Vás při jednání s druhou stranou a před soudem.