V

souvislosti s rozvodem manželství či rozchodem partnerů bývá někdy opomíjena otázka péče o dítě. Zákon ale v těchto otázkách staví zájmy nezletilého dítěte před zájmy jeho rodičů. To se projevuje například v tom, že soud nerozvede manželství, dokud není vyřešena otázka výchovy a výživy nezletilého dítěte. 

Příklady forem péče o dítě:

-výlučná péče jednoho z rodičů

-střídavá péče

-společná péče obou rodičů

-péče jiné osoby

Co zkoumá soud při rozhodování o péči o dítě:

-zájmy dítěte

-osobnost dítěte

-životní poměry rodičů

-citovou orientaci a zázemí dítěte

-výchovné schopnosti rodičů

-stálost výchovného prostředí

-citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i     nepříbuzným osobám

-dosavadní péči o dítě ze strany rodičů

-schopnost rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem