I

dnes se najdou tací, kteří z nadšení pro věc překypují důvěrou a poté jim zbudou jen oči pro pláč. O to hůř že i v případě, kde jsou v sázce velké peníze. Advokátní úschova je jedinou jistotou, kterou v okamžiku vypořádání z obchodu s nemovitostí máte, a proto u nás v advokátní kanceláři ji při nákupu či prodeji nemovitosti bereme již jako samozřejmost.

Advokátní úschova jako taková slouží k ochraně peněz uložením na účet advokáta z různých důvodů. V případě převodu vlastnictví nemovitosti se jedná o dočasné uložení kupní ceny do doby, než dojde k naplnění podstaty kupní smlouvy. Zjednodušeně má advokátní úschova za cíl zvýšit jistotu a důvěru, že smluvní strany řádně splní to, co si dohodly. 

Advokát vstupuje do smluvního vztahu jako nezávislá třetí osoba, která zajistí, že k plnění dojde až ve chvíli, kdy je zajištěno i protiplnění. Pokud některá ze stran nesplní svou část dohody, je úschova jedinou jistotou, že z nekalého jednání nebude mít nehodná strana dohody žádný prospěch.

Advokátní úschova je zpravidla zakotvena již v kupní smlouvě. Ujednání, která se na ni odkazují mohou být provázaná a zahrnovat řadu různých podmínek podle složitosti transakce. Při těch nejjednodušších to bývá podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí ve chvíli, kdy je složena celá kupní cena do advokátní úschovy. A následné vydání kupní ceny z úschovy ve chvíli, kdy katastr nemovitostí provede tzv. zápis. Do hry ale mohou vstupovat i další osoby, například zprostředkovatel obchodu, realitní kancelář, více kupujících či prodávajících a tak dále.

Advokáti mohou zakládat bankovní účty podléhající speciálně upravenému právnímu režimu dle svěřenecké či úschovní dohody. Vámi složené prostředky proto nemohou posloužit jako bezúročná půjčka pro třetí osobu a jsou zcela odděleny od osobního majetku advokáta, kdy každou provedenou úschovu je advokát povinen hlásit ČAK. 

Příklady právních služeb

-sepsání smlouvy o úschově či svěřenecké smlouvy

-úschova peněz a listin

-zprocesování podmínek vyplacení peněz nebo vydání dokumentů z úschovy

-právní poradenství a konzultace